VÄLKOMMEN TILL

AABRF FÖRVALTNING


FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN

FÖR ALLA ER SOM VILL BO I EN RIKTIGT

KOSTNADSEFFEKTIV, VÄRDESKAPANDE OCH

ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING


MED RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMTION - FÖR ALLA

- AAbrf Förvaltning hjälper er att snabbt bli en riktigt attraktiv bostadsrättsförening -

AABRF FÖRVALTNING

Är en helt ny och unik förvaltningstjänst för

bostadsrättsföreningar med stöd av enkla gör-det-själv- funktioner styr ni er verksamhet. 


Med ett fokus på nulägesanalys, behovsanalys, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, hållbarhet och värdeskapande förbättringar.


Får ni riktigt bra förutsättningar för en bättre ekonomi och ökade priser på era bostadsrätter.

Sagt av Ordföranden i "Brf Vivillblibättre"

Med aabrf.se som plattform har det blivit både roligt och rent barnsligt enkelt att styra vår ekonomi och verksamhet. Jag sitter nu och styr vår ekonomi i realtid och med stöd av aabrf förvaltning har vi  nu redan under år 1 sänkt våra kostnader med över 15 % och ökat värdet på våra bostadsrätter med 10 % vårt nöjdmedlemsindex med över 50 %

- AAbrf Förvaltning hjälper bostadsrättsföreningar att bygga ett riktigt bra varumärke   -

VAD ÄR DÅ EN RIKTIGT ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

MED RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMTION - FÖR ALLA AKTÖRER ?

Bortsett från lägesfaktorn är det en bostadsrättsförening där styrelsen ges rätt stöd och får förutsättningar till

att kunna agera på ett mer affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt, att kvalitetssäkra och

förädla bostadsrättsföreningens fastighet och övriga verksamhet samt erbjuda ett tryggt, miljömässigt

och hållbart boende med alla medlemmars ekonomiska intresse i fokus.


När man uppnår detta scenario, så brukar värdet på bostadsrätterna öka betydligt mer,

än i de grannföreningar som inte agerar på detta genomtänkta sätt.

- Varför inte prova att sänka er förenings årsavgifter, med vår genomtänkta årsavgiftsanalys  -

SE NÅGRA EXEMPEL PÅ OLIKA STÖDFUNKTIONER SOM NI FÅR MED OSS PÅ AABRF FÖRVALTNING

 • Ni får en tydlig verksamhetsidé och vision med målformulering.
 • Ni får en bättre årsredovisning och en verksamhetsplan med framtidsfokus.
 • Ni får en tydlig beskrivning av fastighetens historia, underhållshistorik, skick och underhållsplan.
 • Ni får en aktiv ekonomistyrning med en genomtänkt finansieringsstrategi i en flerårsbudget. Med fokus på kostnadsminimering och ökade hyresintäkter.
 • Ni får uppdaterade stadgar med en tydlig arbetsordning som stöd till styrelsen
 • Ni får en plan för en ökad hållbarhet, miljö och trygghet.
 • Ni får tydlig information baserat på bostadsrättsföreningens intressentmodell.
 • Ni får ett agerande som präglas av affärsmässighet, värdeskapande, kund och konsumentorientering.
 • Ni får en bra intern kommunikation för ökat engagemang hos medlemmarna.
 • Ni får en plan för kompetensutveckling i styrelsen inom t ex varumärkesbyggande
 • Ni får ett nätverk med specialister inom olika stödområden för ökat värdeskapande

OBS! Kvalitetsstödet AABrf.se ingår alltid gratis. Värde 3 950 kr (ex.moms) per år.


- Skulle du själv köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som inte agerar på detta sätt?  -