VÄLKOMMEN TILL AABRF FÖRVALTNING

(OBS! Denna hemsida och tjänst är nu under utveckling)

FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN

FÖR ALLA ER SOM VILL FÅ EN MER

KOSTNADSEFFEKTIV, VÄRDESKAPANDE

OCH ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

VI SKAPAR NU MARKNADENS FÖRSTA FÖRVALTNINGSTJÄNST MED INBYGGT PROAKTIVT VÄRDESKAPANDE

VAD ÄR DÅ EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN RIKTIGT ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÖR DIG?

HUR SKAPAR MAN DÅ EN ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Bortsett från lägesfaktorn är det en bostadsrättsförening där styrelsen ges rätt stöd och får förutsättningar till att kunna agera på ett mer affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt, att kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens fastighet och övriga verksamhet samt erbjuda ett tryggt, miljömässigt och hållbart boende med alla medlemmars ekonomiska intresse i fokus.


När man uppnår detta scenario, så brukar värdet på bostadsrätterna öka betydligt mer,

än i de grannföreningar som inte agerar på detta genomtänkta sätt.

AABRF FÖRVALTNING

Är en helt ny och unik förvaltningstjänst för

bostadsrättsföreningar med stöd av enkla gör-det-själv- funktioner styr ni er verksamhet själva. 


Med ett fokus på nulägesanalys, behovsanalys, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, hållbarhet och värdeskapande förbättringar.

Vår kvalitetstjänst AABrf.se ingår alltid gratis.

Värde 2 950 kr (ex.moms) per år.


Sagt av Ordföranden i "Brf Vivillblibättre"

Med aabrf.se som plattform har det blivit både roligt och rent barnsligt enkelt att styra vår ekonomi och verksamhet.


Jag sitter nu och styr vår ekonomi i realtid och med stöd av aabrf förvaltning har vi  nu redan under år 1 sänkt våra kostnader med över 15 % och ökat värdet på våra bostadsrätter med 10 % vårt nöjdmedlemsindex med 50 %

VILL NI HJÄLPA OSS ATT SKAPA DEN MEST OPTIMALA FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN FÖR ER VERKSAMHET? KONTAKTA OSS!

AAbrf Förvaltning vill hjälpa er bostadsrättsförening att

snabbt få bygga ett riktigt positivt laddat varumärke!