FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN AABRF ÄR NU UNDER UTVECKLING

Vill ni ha en egen excelfil för er bostadsrättsförenings underhållsplan tillsammans med ett smart kalkylverktyg för kostnadsuppräkning och nyckeltal m.m.